DOGTECH PRO

Godkänd som vargskyddsväst
Subventionerad av Länsstyrelsen

Dogtech Pro med Vargstål är godkänd som vargskyddsväst enligt Viltskadecenter (Nationellt centrum för kunskap hos vilt)

Följande länsstyrelser ger 50% i bidrag om man ansöker om bidrag för Dogtech Pro: Dalarna, Gävleborg, Halland, Jämtland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Västra Götaland & Örebro.